Media i marketing Zdobądź dotację na innowacje w swojej firmie i wkrocz na nową drogę rozwoju

Zdobądź dotację na innowacje w swojej firmie i wkrocz na nową drogę rozwoju

Chcesz rozwinąć swoje przedsiębiorstwo i zbudować silną pozycję na rynku? Nie dysponujesz jednak wystarczającym budżetem, który pozwoliłby Ci wcielić w życie swoje pomysły? Spróbuj zatem zdobyć potrzebne środki, zgłaszając się do konkursu o dotację unijną. 

Możliwości wsparcia w perspektywie finansowania 2014-2020 

W obecnej perspektywie finansowania 2014-2010 Unia Europejska promuje zwłaszcza te przedsiębiorstwa, które stawiają na innowacyjne rozwiązania. Mogą one dotyczyć różnych obszarów, takich jak między innymi wdrażanie technologii niskoemisyjnych oraz innych działań na rzecz ochrony środowiska. Wsparciem objęte są również wszelkie inicjatywy zmierzające do zapewnienia pracownikom stałego zatrudnienia wysokiej jakości. Poza tym w zakres wsparcia wchodzą inwestycje w obszarze edukacji oraz zrównoważonego transportu.  

Przedsiębiorcy zgłaszający innowacyjne projekty mogą uzyskać przede wszystkim dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Głównym celem udzielanego wsparcia jest niwelowanie nierówności pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Dzięki uzyskanej dotacji firmy mogą stać się bardziej konkurencyjne i skutecznie walczyć z większymi graczami na rynku. EFRR koncentruje swoje działania przede wszystkim na wspieraniu innowacji w zakresie rozwoju naukowego oraz technologicznego, zmierzając do integracji obu tych gałęzi.  

fundusze unijne

W jaki sposób ubiegać się o dotację na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań? 

Zanim otrzymasz dofinansowanie na realizację swojego pomysłu stoi przed Tobą długa i trudna droga. Konieczne będzie wystartowanie w jednym z konkursów ogłaszanym przez Unię Europejską dla poszczególnych regionów Polski. Warto na bieżąco śledzić ogłoszenia, aby nie przegapić terminów składania wniosków. Aby wziąć udział w konkursie Twoja firma nie musi spełniać kryteriów innowacyjności. Musisz jednak opracować pisemny plan jego wdrożenia i przekonać komisję, że jego realizacja jest realna i zbieżna z tematami aktualnej perspektywy finansowania.  

Twoim zadaniem najczęściej będzie przygotowanie rozbudowanego biznesplanu oraz studium wykonalności. Nie warto ograniczać się jedynie do uczestnictwa w jednym konkursie. Aby zwiększyć swoje szanse, dobrze jest poszukać również alternatywne źródła dofinansowania. 

Sięgnij po pomoc w uzyskiwaniu funduszy unijnych 

Jeżeli proces pozyskiwania dotacji przekracza Twoje możliwości, warto wtedy skierować się po wsparcie do firmy doradczej, specjalizującej się w pozyskiwaniu środków dla firm z Unii Europejskiej. Na polskim rynku do najskuteczniejszych firm konsultingowych zalicza się A1 Europe z Krakowa. Oferuje ona pomoc w uzyskiwaniu funduszy unijnych na każdym etapie ubiegania się o dotację. Otrzymasz stałą opiekę konsultanta, który pomoże Ci znaleźć najlepsze potencjalne źródła finansowania planowanej inwestycji. Udzieli Ci również wsparcia obejmującego przygotowania i złożenie wniosku razem z wymaganą dokumentacją, a także opracowanie biznesplanu oraz studium wykonalności. Jeżeli wsparcie zostanie Ci udzielone, dzięki współpracy z firmą konsultingową nie będziesz się musiał obawiać błędów na etapie rozliczania projektu. 

O serwisie

Mandriva portal technologiczny

Operatorem serwisu jest Fusion Marketing Sp. z o.o.

E-mail: oferta@mandriva.pl