Inne Ośrodek leczenia uzależnień - najlepsza forma pomocy?

Ośrodek leczenia uzależnień - najlepsza forma pomocy?

Ośrodek leczenia uzależnień to miejsce, w którym osoby z problemami uzależnienia, czy to od alkoholu, narkotyków czy leków, mogą znaleźć pomoc (np. terapie.net.pl). Profesjonalne podejście jest niezbędne w tym trudnym dla osób wyrażających chęć walki z nałogiem okresie. Świadomość problemu, możliwości skorzystania z terapii uzależnień oraz istnienia odpowiednich ośrodków leczenia uzależnień jest niezwykle ważna, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy szeroką dostępność do różnorodnych form substancji psychoaktywnych, które na pozór poprawiają nasze samopoczucie, a w rzeczywistości mogą prowadzić do poważnych schorzeń psychicznych i fizycznych.

Leczenie uzależnień

Uzależnienia stanowią dziś problem wielu osób - nie tylko bezpośrednio dotkniętych tym schorzeniem, ale także ich najbliższych. Ostatnie lata podniosły świadomość diagnozowania nadmiernego picia alkoholu, brania środków psychoaktywnych, patologicznego hazardu czy lekomanii. Najważniejsza jest jednak profesjonalna diagnoza, która namacalnie pokazuje uzależnionemu, z jakim problemem ma on do czynienia. Po zdiagnozowaniu osoby jako uzależnionej można wybrać kilka dróg, które wyciągną go z nałogu. Osoba uzależniona nie jest w stanie pomóc sobie sama, niezbędna jest pomoc z zewnątrz - sprzyjające i fachowe środowisko wspierające abstynencję. Ośrodki leczenia uzależnień są jedną z najlepszych form pomocy, ponieważ łączą w sobie kilka procesów terapeutycznych.

Ośrodek leczenia uzależnień - czym jest?

Najważniejszy problem w leczeniu nałogu stanowi zmierzenie się z emocjami, jakie towarzyszą trzeźwości. Mogą być to stany lękowe czy poczucie winy, które niezwykle trudno opanować bez profesjonalnej terapii ze strony wyspecjalizowanego terapeuty uzależnień. Wśród typów i instytucji pomocy znajdują się:

  • prywatny lub państwowy ośrodek terapii uzależnień,
  • państwowe poradnie z terapią grupową, czyli tak zwany oddział dzienny,
  • prywatne poradnie z terapią grupową, która odbywa się od 2 do 5 razy w tygodniu,
  • prywatna lub państwowa terapia indywidualna,
  • spotkania wspólnot 12-krokowych, czyli AA lub NA.

ośrodek leczenia uzależnień

Ośrodek terapiii uzależnień to jedna z najlepszych form wsparcia dla osób uzależnionych, chociażby ze względu na fakt określonego rytmu dnia, fachowej i doświadczonej kadry terapeutów oraz specjalizowania się w wielu różnych formach terapetucznych. Formy leczenia oparte na psychoterapii indywidualnej bądź grupowej posiadają liczne poradnie. Czasami niezbędna jest pomoc farmakologiczna, na przykład w przypadku silnych objawów abstynencyjnych. Terapia grupowa pozwala na wspólną wymianę doświadczeń i odczuć w bezpiecznych warunkach.

Wybór ośrodka leczenia uzależnień to kluczowy element procesu leczenia. Niekiedy poszczególne placówki różnią się rytmem dnia, planem terapii czy czasem jej trwania, a także określonym profilem wiekowym uzależnionych. Niektóre z programów kierowane są wyłącznie do młodzieży, ponieważ obejmują psychoterapię poznawczo-behawioralną i zajęcia szkolne. Ośrodki odwykowe dla dorosłych mogą być uzupełnione o zajęcia sportowe, pracę na terenie ośrodka czy współpracę z rodzicami pacjentów.

Terapia w ośrodku odwykowym może trwać dwa lata, rok lub pół roku, a w niektórych placówkach czas leczenia jest znacznie krótszy i może wynosić zaledwie dwa miesiące, przy czym okres ten obejmuje intensywną terapię grupową oraz indywidualną, zajmującą minimum 6 godzin dziennie, wspartą o zajęcia sportowe, a także mitingi AA lub NA.

Jakie są warunki przyjęcia do ośrodka leczenia uzależnień?

Osoba, która podjęła chęć leczenia uzależnienia, może po prostu zapisać się do odpowiedniej poradni. Niekiedy jednak wymagane jest skierowanie - w przypadku chęci przyjęcia do stacjonarnego ośrodka leczenia uzależnień należy posiadać dokument kierujący wypisany przez psychiatrę lub lekarza medycyny rodzinnej. Wiele ośrodków jest opłacanych przez NFZ, dzięki czemu skorzystać można z bezpłatnego leczenia uzależnień.

Warunki przyjęcia do ośrodka terapii uzależnień obejmują również trzeźwość, czyli całkowitą abstynencję od źródła uzależnienia, a niekiedy także odbyty detoks pod okiem specjalistów. Wiele ośrodków wymaga także nie zabierania ze sobą na okres trwania terapii urządzeń multimedialnych, udostępniając jednocześnie telefon stacjonarny na terenie ośrodka. Fundamentalnym warunkiem jest przede wszystkim wyrażenie świadomej chęci zerwania z nałogiem.

O serwisie

Mandriva portal technologiczny

Operatorem serwisu jest Fusion Marketing Sp. z o.o.

E-mail: oferta@mandriva.pl